Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, đổi mới trong hoạt động của Hội đồng nhân dân

"Chủ động, sáng tạo và linh hoạt" trong hoạt động HĐND các cấp là nội dung chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại hội nghị "Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long" lần thứ 1, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức sáng 6/4 tại tỉnh An Giang do Ban công tác đại biểu thuộc UBTVQH phối hợp Thường trực HĐND tỉnh An Giang tổ chức.

Với chủ đề “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân", qua báo cáo tham luận của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, điểm mới, sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND; đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng như: Sớm hoàn chỉnh, ban hành Nghị quyết về hướng dẫn một số hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, thường trực, các ban, các tổ đại biểu HĐND để địa phương triển khai đồng bộ, thống nhất ngay từ đầu nhiệm kỳ; đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa các cơ quan của Quốc hội đối với Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân, nhất là trong hoạt động giám sát.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp đã và đang có nhiều đổi mới rõ rệt, ngày càng chủ động, thực chất, phát huy trí tuệ của tập thể. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đề nghị HĐND các địa phương phải luôn bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết đảng bộ tỉnh, thành phố và pháp luật của Nhà nước trong hoạt động. Đặc biệt cần "chủ động, sáng tạo và linh hoạt" đổi mới trong hoạt động HĐND.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội TRẦN THANH MẪN: “Giảm báo cáo, tăng thảo luận, tập trung vào vấn đề mới ý kiến khác nhau, những vấn đề khó chưa có tiền lệ. Đổi mới rồi thì phải đổi mới hơn nữa để nhân dân tin tưởng vào cơ quan dân cử.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị HĐND các địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, phương pháp tiếp xúc cử tri cho linh hoạt, gợi mở được vấn đề để cử tri tham gia phát biểu ý kiến; tổng hợp, phân loại, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tâm huyết, trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt, nói đi đôi với làm. 

Dịp này, Thường trực HĐND tỉnh An Giang đã trao cờ đăng cai tổ chức hội nghị Thường trực HĐND lần thứ 2 nhiệm kỳ 2021-2026 cho thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang.

Chí Điển