Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Nỗ lực hoàn thiện chính sách tài chính về đất đai

Các chuyên gia nhận định, năm 2023 được dự báo là một năm khó khăn. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn nhiều nguồn lực để giữ đà tăng trưởng, trong đó phải kể đến nguồn lực là tiếp tục hoàn thiện khung chính sách mà Luật Đất đai (sửa đổi) thông qua sẽ tạo động lực dẫn dắt sự phát triển nền kinh tế. Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội lần 2 tại kỳ họp lần thứ 5 vào tháng 5/2023.

Các chính sách tài chính về đất đai sẽ tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện đảm bảo đất đai là nguồn lực và là động lực cho sự phát triển của nền kinh tế. Về vấn đề này, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh.

Mởi quý vị theo dõi nội dung chi tiết!