Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh: Chắt lọc thông tin từ hơi thở cuộc sống trong thẩm tra luật

Năm 2023, với nỗ lực rất lớn, quyết tâm rất cao, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc nhiều nhất trong lịch sử hơn 30 năm của Ủy ban. Chỉ trong 1 năm, Ủy ban đã chủ trì thẩm tra, tham mưu tiếp thu, chỉnh lý tổng số 9 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và 1 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Mỗi kỳ họp Quốc hội, Ủy ban phụ trách 6 luật, bằng 1/3 tổng số luật của cả Kỳ họp. Nhiều về số lượng, cao về chất lượng, các dự án luật vừa có tính cấp thiết, vừa mang ý nghĩa lâu dài nên đã được Quốc hội ủng hộ cao. Những kết quả chưa từng có trong công tác xây dựng pháp luật nói riêng và hoạt động của Ủy ban nói chung là kết tinh từ tinh đoàn kết, chung sức, chung lòng của tập thể Ủy ban. Đây vừa là kinh nghiệm, vừa là động lực, khí thế để Ủy ban Quốc phòng và An ninh phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao trong năm 2024 trên phương châm: “hiệu quả, chất lượng, năm sau hơn năm trước”.

Trung tướng LÊ TẤN TỚI – Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chia sẻ về những kết quả đạt được trong năm qua và những mục tiêu, phương hướng, quyết tâm của Ủy ban trong năm 2024.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Khắc Phục -

Cao Hoàng