Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam - Lào

Trong những ngày mùa thu lịch sử cách đây 78 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Cũng trong những ngày này cách đây 61 năm, 5/9/1962, Việt Nam - Lào đã thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Bác Hồ không chỉ là lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, mà Người là lãnh tụ của nhân dân các bộ tộc Lào, và cũng là người đặt nền móng cho việc xây dựng mối quan hệ giữa hai dân tộc.

Hôm nay (5/9), bà Suvanphenh đặc biệt đến lễ ở ngôi chùa cổ Impeng. Trong bài viết để lại của nhà văn Suvanthon Bupphanuvong, người cha kính yêu của bà, có nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh và cho biết Bác Hồ đã từng đến và ngủ lại tại ngôi chùa này.

Hồ Chí Minh là nhà đấu tranh giải phóng dân tộc, là vị lãnh tụ của 3 nước Đông Dương của chúng ta, là một người rất anh minh, ngay cả những lãnh đạo tiền bối của chúng ta cũng phải học hỏi Người. Nhân dân Lào chúng tôi cũng kính trọng Người như người dân Việt Nam vậy.

Theo các sử liệu thì ngoài chùa Impeng, Nguyễn Ái Quốc đã đến Pắc xế, Sava na khẹt, và đến bản Xiêng Váng ở tỉnh Khăm Muộn. Những nơi này cũng là hạt mầm cách mạng và những chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Lào ra đời.

Từ khi thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường luôn quan tâm đến hoạt động của Đảng bộ Cộng sản Đông Dương tại Lào trước đây và Đảng nhân dân Cách mạng Lào sau này. Người cũng có những ảnh hưởng quan trọng đối với các lãnh đạo của Lào.

Trong một thế kỷ qua, hạt giống do Nguyễn Ái Quốc gieo trồng đã ngày càng đơm hoa kết trái. Quan hệ đặc biệt giữa hai nước là một thành quả cách mạng do hai dân tộc cùng nhau xây dựng, đồng thời cũng là di sản quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ tịch Suphanuvong, Chủ tịch Kaysone Phomvihane để lại. 

 

Phan Xanh -

Hồng Dũng