Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công giáo

Trong hành trình khoảng 470 năm rao giảng tin mừng ở Việt Nam, Công giáo hiện nay với đường hướng "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc vì hạnh phúc của đồng bào", đã hòa mình vào cuộc sống hiện tại của đất nước.

Tuy nhiên, trong những năm chiến tranh, khi Giáo hội công giáo và với Chính phủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn thách thức trong việc giải quyết mối quan hệ giữa đạo và đời, chỉ một ngày sau khi tuyên bố độc lập Chủ tịch Hồ chí Minh đã đề nghị Chính phủ tuyên bố: tự do tín ngưỡng, lương giáo đoàn kết. Và điểm sáng trong tư tưởng của Người là nhìn nhận tôn giáo là vấn đề con người chứ không phải là vấn đề nhận thức luận hay ý thức hệ. 

Linh mục Phêrô Phạm Bá Trực là Phó trưởng ban Thường trực Quốc hội ngay từ khóa đầu tiên và là người bạn thân thiết bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là một sự kiện đặc biệt bởi thời điểm đó, giáo hội công giáo cho rằng theo chính phủ Hồ Chí Minh là đi ngược lại với giáo hội. Và mối quan hệ giữa hai con người đặc biệt này là minh chứng rõ ràng về chính sách tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng của nhà nước ta.

Thực tế ngay khi lựa chọn con đường theo Chủ nghĩa Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã phải tìm hiểu về vấn đề công giáo. Bởi thời điểm đó Chủ nghĩa Cộng sản và Giáo hội công giáo đã có những xung đột về mặt quan điểm

Trong quá trình là giáo sư thỉnh giảng tại Paris, GS Đỗ Quang Hưng đã thu thập được tài liệu quan trọng là lá thư mà Nguyễn Ái Quốc gửi cho Mục sư U. Soulier, một yếu nhân của hội Truyền giáo Phúc âm Paris, là người sau đó trực tiếp đến truyền giáo Tin lành tại Hà Nội trong những năm 1922, 1923. Trong tài liệu này, cách nhìn nhận của Người về vấn đề tôn giáo đặc biệt là Thiên Chúa giáo đã được đề cập rất rõ.

Sau này, khi trở về hoạt động ở Việt Nam, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ trong những chính sách của Chính phủ, Người đã tìm ra các hình thức thích hợp để khuyến khích những người công giáo đi theo cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp có những thời điểm có đến 5000-6000 người công giáo tham gia kháng chiến, họ đã vượt qua kỷ luật của giáo quyền và lựa chọn con đường sống phúc âm giữa lòng dân tộc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!