Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc: Chủ động giữ vững an ninh kinh tế

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, ngày 18/8, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh đến thăm, làm việc với Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Nước ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cục An ninh kinh tế và lực lượng An ninh kinh tế toàn quốc nói riêng. 

Đề cập thời gian tới, trong bối cảnh phục hồi kinh tế do những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, suy thoái kinh tế thế giới, xung đột chính trị, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục thực hiện âm mưu, ý đồ chống phá. Chủ tịch Nước đề nghị lực lượng An ninh kinh tế tiếp tục chủ động công tác, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh quốc gia nói chung và an ninh kinh tế nói riêng. Lực lượng An ninh kinh tế tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ Công an Trung ương, Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế”.

Cùng với đó, cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; chủ động, linh hoạt, nhạy cảm tham mưu Đảng, Nhà nước các vấn đề về hợp tác kinh tế quốc tế, nhất là triển khai thực hiện các hiệp định thương mại tự do, hợp tác dầu khí trên Biển Đông, thu hút đầu tư quốc tế.