Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Quân chủng Phòng không - Không quân

Chiều 3/6, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân. Cùng đi với Chủ tịch nước có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bày tỏ vui mừng tới thăm Quân chủng Phòng không - Không quân, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các cán bộ, chiến sĩ Quân chủng những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước nhấn mạnh, quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân chủng Phòng không - Không quân luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch nước đề nghị Quân chủng tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, nhất là những tư duy, nhận thức mới về bảo vệ Tổ quốc để tham mưu, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Chủ tịch nước cho rằng Quân chủng cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp thu và ứng dụng hiệu quả trình độ khoa học công nghệ vào huấn luyện, chiến đấu; nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa và ứng dụng các thành tựu công nghệ mới.

Mặt khác, Chủ tịch nước yêu cầu Quân chủng Phòng không – Không quân chú trọng chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy thực sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ mới, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; lấy xây dựng con người là trung tâm, cốt lõi; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân chủng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Quân chủng Phòng không - Không quân nói riêng ngày càng vững mạnh toàn diện.

BỔ NHIỆM CHỦ NHIỆM TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Trước đó, vào sáng 3/6, tại Phủ Chủ tịch, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang.

Chúc mừng Thượng tướng Trịnh Văn Quyết trên cương vị mới, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Tổng cục Chính trị và Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phấn đấu xứng đáng là người lãnh đạo mẫu mực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Theo TTXVN