Chủ tịch Nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức

Theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sau khi được Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Nước, tân Chủ tịch Nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam