Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Quyết sách gì cũng phải nghĩ tới lòng dân

Sáng 29/3, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa 11 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được trong 10 năm qua. Kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Thành phố có nhiều chuyển biến, tiến bộ; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, từ đó đóng góp cho thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, ổn định chính trị trên địa bàn Thủ đô.

Trong thời gian tới, Thành ủy Hà Nội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; đảm bảo quốc phòng, an ninh là trọng yếu và thường xuyên.

Trong đó, phát triển kinh tế phải đồng bộ phát triển văn hóa, xã hội; xây dựng phát triển văn hóa con người thủ đô xứng tầm với truyền thống văn hiến của Thăng Long – Hà Nội. Đi liền với đó là làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Thành phố cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, phát huy trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, cần quán triệt và thực hiện tốt quan điểm dân là gốc, quyết sách gì cũng phải nghĩ tới lòng dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu Thành phố không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; tập trung xây dựng khu vực phòng thủ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.