Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại Quân khu 5

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, hôm nay 5/12, Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 - địa bàn có vị trí chiến lược rất quan trọng cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đánh giá kết quả công tác quốc phòng năm 2023 của Quân khu 5, Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng cho rằng, cùng với toàn quân, Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật là đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn; xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ.

Chủ tịch Nước yêu cầu, cần tập trung xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, lấy xây dựng con người là trung tâm, khâu quyết định. Coi trọng và thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; không được mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác. Chủ động phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", "phi chính trị hóa quân đội". Tăng cường đoàn kết nội bộ của quân khu, nhất là đoàn kết quân dân, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng công an, biên phòng để củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở. 

Chủ tịch Nước tin tưởng, phát huy truyền thống "Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang", Lực lượng vũ trang Quân khu 5 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; lập thành tích kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam