Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức

Vào lúc 10h5 sáng 2/3/2023, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, ông Võ Văn Thưởng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

>> Toàn văn bài phát biểu của Tân Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng

Thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng khẳng định: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, Tôi - Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Mời quý khán giả theo dõi Lễ Tuyên thệ của Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng.

 

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam