Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam

Để bảo đảm triển khai hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026); với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, sáng 18/7, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam.

Tham dự có: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm các Uỷ ban: Pháp luật, Văn hoá, giáo dục, Đối ngoại, Ban công tác đại biểu. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, ngày 6/01/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam đã diễn ra trên cả nước, đây thực sự là một ngày hội lớn của toàn dân. Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, không chỉ là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại lịch sử hình thành, phát triển; ghi nhận những thành tựu của Quốc hội Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua; quantrọng hơn từ các hoạt động kỷ niệm đó phải trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tổ chức, địa phương, và trong toàn thể nhân dân. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, cần phải chuẩn bị từ sớm, từ xa để triển khai hiệu quả các hoạt động kỷ niệm, trong đó có nhiều việc quan trọng như: Biên soạn sách lịch sử Quốc hội; Sản xuất phim tư liệu về lịch sử Quốc hội Việt Nam; Tôn tạo Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại Tuyên Quang; Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài Quốc hội Việt Nam…

Với tầm quan trọng này, Đảng đoàn Quốc hội cũng đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam. Theo đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức. Các Phó trưởng ban Chỉ đạo gồm: các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo, các đại biểu sẽ cho ý kiến vào Dự thảo Đề án tổ chức Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam; phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức. 

Dương Dung -

Vũ Hiếu