Chủ tịch Quốc hội: Công tác lập pháp của Quốc hội ngày càng phải thích ứng với điều kiện thực tế của đất nước

Đảng ta đã xác định, xây dựng thể chế là một trong 3 đột phá chiến lược để hiện thực hoá khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Do đó một trong những trọng trách rất lớn của Quốc hội là lập pháp để kiến tạo phát triển đất nước.

Để làm được điều này chắc chắn cần một quyết tâm rất cao, một nỗ lực rất lớn của cả Quốc hội, Chính Phủ, như cách Tổng Bí Thư đã căn dặn chung, phải “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. 

Năm 2022, hoạt động lập pháp của Quốc hội vẫn giữ thế chủ động, không “bắc nước sôi chờ gạo người” theo đúng như Đề án Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV đề ra. Bước sang năm thứ 2 Quốc hội đã hoàn thành 81/137 nhiệm vụ lập pháp theo kế hoạch 81 của UBTVQH.

Những kết quả lập pháp trong năm 2022 đã tạo khung khổ pháp lý cho Chính phủ gỡ khó khăn vướng mắc, chủ động linh hoạt trong điều hành, thực hiện mục tiêu kép.

Yêu cầu phát triển của đất nước thời kỳ mới đang đặt ra những nhiệm vụ to lớn hơn, với trách nhiệm nặng nề hơn trong công tác lập pháp của Quốc hội.

77 năm qua, Quốc hội Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang, có những đóng góp hết sức to lớn cho sự phát triển của đất nước. Kế thừa và phát triển được di sản khổng lồ này là việc không hề dễ dàng. Đúng như Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ, muốn đổi mới thêm thì tiến về phía trước chỉ nửa bước thôi cũng là rất khó khăn, nhưng yêu cầu của cuộc sống bắt buộc phải tiến lên. Phải xây dựng hệ thống pháp luật “ đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, có sức cạnh tranh quốc tế” để kiến tạo phát triển đất nước. “Hành trình vạn dặm, bắt đầu từ một bước chân”, chúng ta không được phép dừng lại, để hiện thực hoá khát vọng hùng cường của dân tộc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!