Chủ tịch Quốc hội: Củng cố các động lực tăng trưởng bền vững

Phát biểu tại phiên thảo luận đánh giá về bức tranh kinh tế - xã hội năm 2023, 4 tháng đầu năm 2024 vào sáng 23/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ cần phân tích cụ thể hơn các động lực tăng trưởng để có các giải pháp điều hành linh hoạt, nhằm phục hồi tăng trưởng trước mắt và tăng cường năng lực nội tại của nền kinh tế về dài hạn.

Chủ tịch Quốc hội nhận định, dù có những biến động lớn trên thị trường thế giới, những bất ổn địa chính trị và những khó khăn trong nước song Chính phủ đã điều hành nền kinh tế ổn định. Năm 2023, tăng trưởng 5,05% tuy chưa đạt được mục tiêu Quốc hội đề ra nhưng vẫn là mức cao so với khu vực và thế giới. Để tăng tốc phục hồi, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ phân tích rõ hơn các tác động đến từng động lực tăng trưởng.

Dự báo, những tháng cuối năm 2024, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn, tác động lớn đến nền kinh tế có độ mở lớn như nước ta, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ cần có các giải pháp ứng phó phù hợp cả ngắn hạn và dài hạn.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, Chính phủ và các bộ ngành liên quan cần tập trung ban hành sớm các nghị định, thông tư hướng dẫn để tổ chức triển khai có hiệu quả nhóm các luật liên quan đến thể chế kinh tế thị trường, như Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Quản lý nợ công, Luật Đầu tư công… mà Quốc hội đã thông qua để khơi thông các nguồn lực cho nền kinh tế. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Dương Dung -

Quang Sỹ