Chủ tịch Quốc hội dự kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX

Sáng 13/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Cùng tham dự còn có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội  Nguyễn Thúy Anh; Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình và đại diện các cơ quan, đơn vị của Quốc hội.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu nêu rõ: Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ đã có những chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu duy trì ở mức tăng cao. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ định hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình, chất vấn. Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ thảo luận và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh; Danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương và đánh giá cao những kết quả quan trọng của tỉnh trong phát triển kinh tế, xã hội, khởi động mạnh mẽ ý chí quyết tâm, quyết liệt và trách nhiệm hành động, khát vọng phát triển. Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Phú Thọ ước đạt 7,8%, cao hơn bình quân toàn quốc; Thu ngân sách liên tục tăng cao và đang hướng tới nhóm “Câu lạc bộ 10.000 tỷ đồng”. Giải ngân đầu tư công 6 tháng đầu năm 2022 đạt 52%- tỷ lệ giải ngân trong nhóm 20/63 các tỉnh, thành cao nhất cả nước.

Nhấn mạnh tiềm năng, thế mạnh vị trí địa lý quan trọng của tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh cần quán triệt, nâng cao nhận thức và luôn xác định Phú Thọ là trung tâm liên kết vùng. Các chính sách ban hành cần chú trọng các nhóm giải pháp ngoài phát huy lợi thế so sánh, phải hướng tới tính liên kết vùng. Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Thọ cần chủ động nghiên cứu, đề xuất những quyết sách để sớm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn, đặc biệt là Nghị quyết số 11 ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 88/2019 của Quốc hội, phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tăng cường bảo tồn, giáo dục, truyền thụ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để “văn hóa phải thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là nguồn động lực nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc” như tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị  Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021.

Nêu rõ, cùng với Quốc hội, HĐND là thiết chế quan trọng của bộ máy nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị HĐND các cấp cần tích cực, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiếp tục rà soát, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐND, thể hiện rõ nhất phương châm “ý Đảng hợp lòng dân”. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát; kịp thời ban hành các nghị quyết để tổ chức thực hiện và giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong thời gian tới, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn đối với hoạt động của HĐND các cấp; tăng cường sự gắn kết các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội với HĐND các cấp.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm tỉnh Phú Thọ ngày 19/8/1962 rằng: “Để lãnh đạo tốt, các cấp phải thật đoàn kết, thật dân chủ, phải thực hành chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và phê bình, tự phê bình để không ngừng tiến bộ...”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng với khát vọng ý chí vươn lên mạnh mẽ, Phú Thọ sẽ ngày càng phát triển, xứng đáng với vị trí trung tâm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Thực hiện : Đặng Linh – Quang Sỹ