Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ Ban lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc tế Bulgaria

Tại Trường Đại học Kinh tế quốc tế và quốc gia Sofia, Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Ngài Hiệu trưởng, Giáo sư Dimita Dimitrop và Ban lãnh đạo của trường.

Giáo sư Dimita Dimitrop, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc tế và quốc gia Sofia và Ban lãnh đạo của trường đã giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội và các thành viên trong đoàn về truyền thống đào tạo của nhà trường, về quy mô đào tạo hiện nay cũng như những đổi mới trong công tác giảng dạy phù hợp với tình hình hiện nay.

Trong rất nhiều thành công trong hợp tác quốc tế, trường đã có sự hợp tác hiệu quả với Đại học Mở và Đại học Bạch khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Ngài Hiệu trường đánh giá cao sự hợp tác của ngành giáo dục Việt Nam cũng như sự cần cù, thông minh của sinh viên Việt Nam, cho biết mong muốn mở rộng hợp tác với một số trường đại học khác của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao thành quả trong đào tạo của nhà trường, vui mừng vì đây cũng chính là một trong những trường đại học của Bulgaria có nhiều sinh viên Việt Nam đã từng theo học, đặc biệt trong số đó có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và nguyên Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, với hàng nghìn sinh viện Việt Nam đã từng đào tạo tại Bulgaria, Việt Nam mong muốn nhà trường tiếp tục mở rộng hợp tác với các trường đại học của Việt Nam. Trên nền tảng hợp tác giáo dục truyền thống giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng việc hợp tác giáo dục giữa hai nước sẽ thành công.

Chia sẻ đã từng là nhà giáo là giảng viên nên khi đến thăm trường, cảm xúc của một giảng viên đại học lại ùa về, Chủ tịch Quốc hôi cho biết sẽ chỉ đạo Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội giúp trường sớm tổng hợp đầy đủ danh sách những cán bộ Việt Nam đã từng học tập tại nhà trường.

Đặng Linh -

Quang Sỹ