Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận

Trong chuyến công tác tại tỉnh Bình Thuận, sáng 26/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Quốc hội.

Cùng dự có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh và Lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương và tỉnh Bình Thuận. 

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Bình Thuận, sau đại dịch Covid-19, năm 2022 và quý 1 năm 2023, kinh tế của tỉnh phục hồi nhanh, tương đối đồng đều trên cả 3 trụ cột: Công nghiệp, du lịch và nông nghiệp. Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 7,75%, có 16/17 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 775,9 triệu USD. Hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ngày càng đi vào thực chất, tập trung vào những vấn đề bức xúc của cử tri và dư luận quan tâm.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức thành công Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, gửi tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Thuận lời thăm hỏi ân cần. Để thực hiện thành công những quyết sách của Đại hội lần thứ XIII, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Bình Thuận cần xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đề nghị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV; các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của tỉnh; Sớm hoàn chỉnh hồ sơ, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia. Thúc đẩy liên kết vùng, nhất là với các địa phương thuộc động lực phía Nam, các tỉnh Tây Nguyên. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Bình Thuận cần phối hợp với các cơ quan tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 43 của Quốc hội khóa XV về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện 03 đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh nền kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, của Hội đồng nhân dân tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các nghị quyết đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp đề ra sát với thực tiễn, có tính khoa học, đáp ứng được kỳ vọng của người dân.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và giao Văn phòng Quốc hội tổng hợp các đề xuất, kiến nghị gửi các cơ quan liên quan, nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian tới.

Thực hiện : Đặng Linh Quang Sỹ