Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Làm rõ vai trò của người đứng đầu trong việc sắp xếp đơn vị hành chính

Ngày 24/02, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, tính đến ngày 23/02/2022, Đoàn giám sát đã nhận được báo cáo của Chính phủ, 05/05 Bộ, ngành ở trung ương, 45/45 báo cáo của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.  Về tình hình thực hiện chủ trương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nêu rõ, cả nước đã thực hiện sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.056 đơn vị hành chính cấp xã, qua đó giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã. Tuy nhiên, Đoàn giám sát nhận thấy việc sắp xếp đơn vị hành chính ở một số địa phương có chậm hơn so với tiến độ theo kế hoạch. Liên quan đến việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho biết, việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư và việc chấm dứt hợp đồng đối với người lao động đã được thực hiện đúng quy định.  Tuy nhiên, việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở một số địa phương còn lúng túng. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, đây là 1 trong 2 chuyên đề giám sát của UBTVQH và theo kế hoạch, chuyên đề này sẽ phải báo cáo UBTVQH cho ý kiến ban hành Nghị quyết giám sát vào tháng 9 năm nay. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Đoàn giám sát này thực hiện bài bản, báo cáo tóm tắt kết quả bước đầu rất tốt. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần làm rõ thêm và có báo cáo bổ sung như số liệu “giảm được 16.321/86.282 thôn, tổ dân phố” được tính theo phạm vi nào, Bộ Nội vụ báo cáo thêm, bóc tách, làm rõ hơn số liệu này. Liên quan đến số liệu về ngân sách, tài sản công, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính cần có báo cáo bổ sung, kết quả tiết kiệm chi NSNN trong giai đoạn 2019-2021 cần nêu rõ tiết kiệm ở khâu nào. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu báo cáo không đưa chung chung, cần có báo cáo độc lập, chi tiết ở các địa phương nhằm tránh thất thoát.  Liên quan đến vấn đề sắp xếp cán bộ, ở cấp huyện còn dôi dư và số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã chưa sắp xếp được, Chủ tịch Quốc hội băn khoăn về thời gian, lộ trình thực hiện sắp xếp cán bộ khi nào hoàn thành, nguồn lực thực hiện gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương như thế nào? Báo cáo hiện chưa nêu ra phương hướng giải quyết và chưa có báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần làm rõ hơn vai trò lãnh đạo cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu các bộ, ngành địa phương, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị./.

Thực hiện : Đặng Linh Mạnh Việt