Chủ tịch Quốc hội: Nội dung trọng tâm trong giám sát, phản biện của MTTQ là xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tiếp tục Phiên họp thứ 25, sáng 16/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 403 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Qua 5 năm triển khai Nghị quyết liên tịch 403, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc các cấp đã tiến hành giám sát trên 60.000 cuộc; tổ chức gần 24.000 hội nghị phản biện; trên 19.000 cuộc đối thoại trực tiếp với các cơ quan, tổ chức. Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên được đánh giá là ngày càng đi vào chiều sâu, cụ thể hơn. Nhiều ý kiến đóng góp, kiến nghị và phản biện của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, được Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao; là cơ sở quan trọng để các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu, bảo đảm các luật, pháp lệnh, nghị quyết được thông qua phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh ghi nhận những kết quả nổi bật đạt được, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần có những đánh giá cụ thể về những vướng mắc liên quan đến pháp luật của Nghị quyết 403.

 Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, báo cáo sơ kết 5 năm cần làm nổi bật giám sát, phản biện xã hội là hoạt động quan trọng của Mặt trận, các tổ chức thành viên trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. Trong đó, một nhiệm vụ trọng tâm là chỉnh đốn Đảng, tố giác tham nhũng.

Kết luận nội dung buổi làm việc, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ có một báo cáo chính thức để Mặt trận tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo chung của 3 cơ quan; trong đó, nêu rõ những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện nghị quyết để làm căn cứ cho việc đánh giá cả định tính và định lượng, đảm bảo triển khai hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Dương Dung -

Thùy Linh -

Quang Sỹ -

Cao Hoàng