Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo Tập đoàn Prudential: Kinh doanh bảo hiểm sẽ rất phát triển trong thời gian tới

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, ngày 29/6, tại thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn Prudential.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành công của Prudential trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam cho biết, các tập đoàn kinh doanh bảo hiểm chính là những khách hàng quan trọng của Chính phủ trong lĩnh vực trái phiếu chính phủ. Để thúc đẩy lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm ngày càng phát triển, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam mới thông qua dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi với tỷ lệ tán thành rất cao. Đây là Dự án luật rất tiến bộ. Đặc biệt, trong Luật có quy định mới, bãi bỏ việc trích lập Quỹ bảo hiểm rủi ro cho khách hàng. Với sự ra đời của Luật này, việc kinh doanh bảo hiểm, kể cả nhân thọ và phi nhân thọ ở Việt Nam, sẽ rất phát triển trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Chính phủ, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng xem xét, giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

 Bà Shriti Vadera chia sẻ Tập đoàn bảo hiểm Prudential kinh doanh tốt trong giai đoạn hiện nay và đã thể hiện sự kiên cường trong giai đoạn đại dịch Covid-19 thời gian qua. Bà Shriti Vadera cho biết, Prudential có thể tham gia hỗ trợ quá trình phát triển của Việt Nam với việc tham gia phát hành trái phiếu dài hạn. Đối với Prudential, Việt Nam là thị trường đầu tư quan trọng. Prudential thể hiện cam kết hợp tác cùng Chính phủ hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam với ba sáng kiến quan trọng: Đầu tư xanh, Công nghệ bảo hiểm và Định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế. Chủ tịch Tập đoàn bảo hiểm Prudential khẳng định, Prudential tại Việt Nam sẽ tiếp tục song hành phát triển công việc kinh doanh cùng thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Thực hiện : Đặng Linh – Quang Sỹ