Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

Ngay sau khi Nghị quyết được thông qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiến hành nghi lễ tuyên thệ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam