Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XV

Nhân dịp kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, chiều 24/5, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra cuộc “Gặp mặt Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV và triển khai hoạt động”.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trải qua 3 nhiệm kỳ Quốc hội, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội đã trở thành diễn đàn thực sự để các nữ đại biểu Quốc hội có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng hoạt động đại biểu, hỗ trợ cho các đại biểu hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn vai trò đại diện của mình, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng vào các hoạt động cụ thể để hỗ trợ các nữ đại biểu Quốc hội thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Nhóm đã có định hướng hoạt động chung cả nhiệm kỳ, việc xây dựng chương trình hoạt động từng năm phải thiết thực, gắn bó mật thiết với chương trình, nội dung của các kỳ họp Quốc hội; hoạt động của Nhóm đa dạng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các thành viên trong Ban thường trực; huy động tối đa sự tham gia của các thành viên Nhóm; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; thể hiện tiếng nói của phụ nữ, bảo vệ quyền lợi của trẻ em, của những đối tượng yếu thế trong xã hội.”

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, để hoàn thành tốt được các mục tiêu đã đề ra Nhóm cần nâng cao kỹ năng hoạt động cho nữ đại biểu dân cử; tăng cường hợp tác quốc tế, tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế và khu vực; Nhóm thể hiện là sự gắn kết để chia sẻ mối quan tâm chung và phối hợp hành động.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: 'Tôi tin tưởng các nữ đại biểu Quốc hội, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, bằng trách nhiệm, tâm huyết và tinh thần của người đại biểu nhân dân, bằng trí tuệ, năng lực và kinh nghiệm của bản thân, bằng ý chí, nghị lực khắc phục khó khăn sẽ cố gắng trau dồi, nâng cao bản lĩnh và kỹ năng hoạt động, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp chung của đất nước. "

Thay mặt Ban Thường trực và Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo sát sao, cụ thể của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; đồng thời cho biết, Nhóm sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ xứng đáng với truyền thống, lịch sử của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, cũng như sự tin tưởng, động viên, quan tâm, khích lệ của các đồng chí lãnh đạo Quốc hội.
 

Thực hiện : Như Thảo Quang Sỹ Tùng Dương

quảng cáo