Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Pháp luật phải đảm bảo kiến tạo sự phát triển của đất nước nhanh, bền vững

Sáng 14/05, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn những đánh giá của cử tri về vai trò, đổi mới của Quốc hội, nhất là từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay.

Chủ tịch Quốc hội đã giành nhiều thời gian trao đổi trực tiếp với các cử tri quận Lê Chân, lắng nghe những đề xuất trong từng câu chuyện bên hành lang hội nghị, đồng thời bày tỏ cảm ơn cử tri quận Lê Chân đã luôn quan tâm, theo dõi sát sao hoạt động của Quốc hội và ghi nhận, ủng hộ những đổi mới quyết liệt của Quốc hội thời gian qua. Đó là các ý kiến tâm huyết về công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế về quản lý, sử dụng các nguồn lực công, kiểm soát quyền lực nhà nước. Chủ  tịch Quốc hội cho biết, quý I năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,03%, lạm phát được kiểm soát tốt dù giá lương thực, giá năng lượng trên thế giới đều tăng cao. 

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Chúng ta đang làm tốt lạm phát kỳ vọng, lạm phát tâm lý. Người dân không hoang mang, lo lắng về bất ổn vĩ mô, tin vào quyết sách của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Phải đảm bảo được ổn định kinh tế vĩ mô trong dài hạn".

Theo Chủ  tịch Quốc hội, đối chiếu với mục tiêu năm 2022 và các năm tiếp theo thì còn phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều, nhưng “những kết quả đạt được sẽ củng cố niềm tin để phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đặt ra, bảo đảm an ninh quốc phòng, nâng cao phúc lợi xã hội và an sinh xã hội cho nhân dân”. 

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: "Kết quả đạt được chỉ là bước đầu. Dù rất khó khăn nhưng vẫn phải tiến lên phía trước để đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, ý chí của cử tri".

Chia sẻ ý kiến của các cử tri về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, bảo đảm “tuổi thọ” lâu dài của luật, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, nhiệm kỳ Khoá XV là nhiệm kỳ đầu tiên Đảng đoàn Quốc hội đã rà soát, xây dựng và trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 19 về Định hướng chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội nhiệm kỳ Khoá XV và Đề án về định hướng chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội nhiệm kỳ Khoá XV. Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành kế hoạch chi tiết để chủ động triển khai thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ:Hình thức biểu hiện của hệ thống cơ quan pháp luật là tính thống nhất, tính đồng bộ, tính ổn định, minh bạch, công khai, dễ tiếp cận... Hệ thống pháp luật đảm bảo kiến tạo sự phát triển của đất nước nhưng phải nhanh và bền vững, đồng thời tạo điều kiện cho hội nhập quốc tế.  Mục tiêu là khắc phục tình trạng luật khung, luật ống. Luật đưa ra nhưng nội hàm pháp luật không rõ, chỉ định hướng chung”.

Vừa qua, Trung ương đã chỉ đạo, triển khai xây dựng và đang khẩn trương hoàn thiện Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, trong đó có Đề án “Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”. Đây là những giải pháp vừa ngắn hạn vừa dài hạn, căn cơ để nâng cao chất lượng của hệ thống pháp luật cả về hình thức thể hiện và nội dung, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Để đảm bảo văn bản hướng dẫn bám sát văn bản luật, tránh chồng chéo, vướng mắc, không thống nhất giữa nghị định, thông tư, Quốc hội chủ trương tăng cường giám sát việc ban hành văn bản hướng dẫn pháp luật,. Trước chỉ giám sát thời gian, giờ giám sát nội dung”.

Nhấn mạnh những kết quả trong phòng chống tham nhũng hiện nay, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hệ thống pháp luật phải tiếp tục hoàn thiện để các cá nhân, tổ chức “không thể, không muốn và không dám tham nhũng”. Trong đó,  để không thể thì hệ thống pháp luật phải chặt chẽ, không có sơ hở. Để “Không muốn”, thì chế độ, chính sách đãi ngộ, tiền lương phải thoả đáng; để “Không dám” thì chế tài phải đủ mạnh, tính răn đe, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm.

Thực hiện : Đặng Linh Quang Sỹ