Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quốc hội tiếp tục đổi mới để khắc phục tình trạng "luật khung, luật ống"

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 14/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri tại quận Lê Chân.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã báo cáo với cử tri dự kiến các nội dung chính của Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV, dự kiến họp tập trung, khai mạc ngày 23/5 và bế mạc vào ngày 17/6. Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật và 4 dự thảo nghị quyết theo quy trình tại 1 kỳ họp và cho ý kiến vào 6 dự án luật khác. Quốc hội sẽ xem xét tình hình kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước, chất vấn và trả lời chất vấn và xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. 

Chuẩn bị Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã xây dựng và ban hành chương trình lấy ý kiến các cấp, các ngành góp ý vào các dự án luật được thông qua và cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV. Đến nay, Đoàn đã tổ chức lấy ý kiến 7 dự án luật và ngày 18/5/2022, tiếp tục phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. 

Từ sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tổ chức giám sát về 4 chuyên đề của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội.. ; đã nhận được 39 văn bản của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương trả lời 112/129 nhóm ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri quận Lê Chân và thành phố Hải Phòng đánh giá cao những thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực, nhất là Việt Nam đã vượt qua đại dịch Covid-19. Trong những thành tựu đó của đất nước có vai trò đóng góp quan trọng của Quốc hội khóa XV mà đứng đầu là Chủ tịch Quốc hội. Theo đó, Quốc hội đã ban hành nhiều nghị quyết cho phát triển đất nước, nghị quyết đặc thù cho các địa phương trong đó có Hải Phòng; tiếp tục đổi mới và nâng cao phương thức và chất lượng kỳ họp, tăng cường giám sát tối cao và giám sát chuyên để, mang lại niềm tin cho nhân dân và doanh nghiệp. 

Theo các cử tri, hệ thống pháp luật hiện nay cơ bản đầy đủ. Tuy nhiên, cử tri vẫn còn băn khoăn khi luật ban hành nhưng thời gian hiệu lực chưa cao. Quốc hội cần kiên quyết hơn với tình trạng chậm nợ văn bản pháp luật. Tăng cường giám sát để chính sách pháp luật được cụ thể hóa bằng thông tư, nghị định và văn bản hướng dẫn kịp thời. Cử tri cũng đề nghị Quốc hội quan tâm để quy hoạch chung của thành phố sớm được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu phát triển. Cử tri Hải Phòng đề nghị phê duyệt sớm quy hoạch tuyến đường sắt đến Hải Phòng và triển khai các dự án đường sắt. 

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Lê Chân và thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận đầy đủ các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc của cử tri đối với Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, sự phối hợp giữa Chính phủ với Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ và Quốc hội, giữa Quốc hội với các tổ chức khác rất chặt chẽ, tạo nên thành công chung của đất nước. Các gói hỗ trợ chính sách đã ban hành trong 2 năm qua có quy mô hơn 8% GDP đã góp phần quan trọng để ổn định nền kinh tế, thúc đẩy và phục hồi sau đại dịch. 

Cảm ơn sự đánh giá của cử tri với Quốc hội, nhưng Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đó mới chỉ là những kết quả bước đầu, Quốc hội còn phải tiếp tục đổi mới hơn nữa. Đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, tăng tính pháp quyền, mở rộng thích ứng và giải quyết “từ sớm từ xa”. Hướng tới "Quốc hội chuyên nghiệp hiện đại, đảm bảo công khai minh bạch và gần dân hơn", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ. 

Về các vấn đề cụ thể mà cử tri nêu, trong đó xây dựng hệ thống pháp luật và đời sống của luật chưa cao, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đúng là thực tế vẫn còn tình trạng này, Đảng đoàn Quốc hội rà soát trình Bộ Chính trị đề án về ban hành xây dựng hệ thống pháp luật toàn khóa trong 5 năm với 137 nhiệm vụ cụ thể. Chiến lược hệ thống pháp luật sẽ gồm cả xây dựng và thực thi pháp luật, coi trọng thượng tôn pháp luật. 

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Ngoài hình thức thể hiện, quan trọng nhất nội dung hệ thống pháp luật phải kiến tạo phát triển đất nước, nhanh và bền vững và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Quốc hội đang tiếp tục đổi mới để tránh tình trạng luật khung, luật ống, nhất là tránh việc quy định cứng, chi tiết trong luật, dẫn đến bất cập trong cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, văn bản hướng dẫn phải đúng với nội dung văn bản luật, phải giám sát để đáp ứng cả nội dung và thời hạn thực thi luật.”

Chủ tịch Quốc hội cũng trả lời cử tri về vấn tình hình chậm giải ngân đầu tư công và có giải pháp mạnh trong thời gian tới; nhất trí quan điểm của cử tri là phải coi trọng môn học Lịch sử, giao Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, hội thảo về nội dung này...

Về các kiến nghị cụ thể khác của cử tri thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tổng hợp đầy đủ, chi tiết, sớm chuyển tới các cơ quan chức năng của thành phố xem xét, giải quyết, theo quy định của pháp luật.

Thực hiện : Đặng Linh Quang Sỹ