Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tâm huyết, trách nhiệm với việc sửa Luật Đất đai phải gấp bội so với các luật khác

Cho ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), sáng 22/9, các thành viên UBTVQH đề nghị dự thảo luật phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng thời quy định rõ những nhóm quan hệ trong quản lý, sử dụng đất áp dụng Luật Đất đai.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, Luật Đất đai là dự án luật quan trọng, phức tạp, có tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, có mối quan hệ, ảnh hưởng sâu sắc đến việc thực thi chính sách. Do vậy, cần nhận thức và xác định rõ quan điểm sửa đổi Luật Đất đai, trong đó nêu bật được tính chất quan trọng của Luật Đất đai trong hệ thống pháp luật, đảm bảo tính thống nhất.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm của công tác pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Kết quả cuối cùng của quá trình xây dựng, thông qua Luật Đất đai là ví dụ để đánh giá năng lực xây dựng pháp luật của Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan hữu quan. Đồng thời thể hiện tính công khai, minh bạch trong xây dựng pháp luật.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Diệu Huyền Hoàng Hương Quang Sỹ Anh Đức