Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân

Tại Hội nghị Tổng kết công tác HĐND năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, một số đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm hoạt động và đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, trong đó đáng chú ý cần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, pháp luật và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND.

Một số ý kiến cho rằng, do đại biểu chủ yếu kiêm nhiệm nên thời gian dành cho hoạt động HĐND chưa nhiều, việc nghiên cứu, xem xét, đề xuất các giải pháp, nhất là về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, xây dựng cơ bản còn có nội dung chưa sâu, dẫn đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND bị hạn chế, chưa  đáp ứng sự kỳ vọng và mong đợi của cử tri và nhân dân địa phương. Do vậy cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, pháp luật và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cũng cần được chú trọng.

Bà LÊ THỊ THANH TRÀ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang: “Xây dựng đội ngũ đại biểu HĐND tỉnh gắn bó mật thiết với nhân dân, trí tuệ trong quyết định các vấn đề của địa phươn, sắc sảo trong hoạt động giám sát và bản lĩnh triong giải trình chất vấn” 

Nhận thức rõ năng lực, trình độ cán bộ  đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của bộ máy HĐND nói riêng và tất cả cách ngành nghề nói chung, một số địa phương đã đón đầu trong công tác này, thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, trong đó có kỹ năng giám sát, nâng cao năng lực hoạt động và tăng tính chuyên nghiệp của đại biểu HĐND.

Bà PHƯƠNG THỊ THANH - Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn: “Chúng tôi đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ từ sớm cho cán bộ HĐND, mặc dù đang dịch nhưng thường xuyên mở lớp đào tạo trực tuyến để tập huấn cho cán bộ"

Bên cạnh công tác đào tạo, một số tham luận cho rằng, cần đổi mới việc cung cấp thông tin cho đại biểu. Vì nếu thiếu thông tin hoặc thông tin thiếu tính chính xác thì việc xem xét, đánh giá và đề xuất của đại biểu đều không đúng và không trúng, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh. Do vậy, công tác thông tin cho đại biểu HĐND cần được quan tâm, chú trọng./.