Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ chất lượng cao

Ngày 24/10, thảo luận về phát triển kinh tế xã hội, ông Vương Quốc Thắng, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đề nghị Chính phủ cần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Đặc biệt, Chính phủ cần quan tâm có trọng tâm, trọng điểm trong công tác nghiên cứu khoa học. Trong báo cáo của Chính phủ có nêu, tập trung đào tạo cho khoảng 50 - 100 nghìn nhân lực chất lượng cao cho ngành sản xuất chíp bán dẫn trong giai đoạn 2025 - 2030. Để làm được điều này, cần quan tâm đến giáo dục Đại học.

Bên cạnh đó, vấn đề về tự chủ Đại học, Chính phủ cần quan tâm hơn và có giải pháp cụ thể, thực chất để phát huy được tính tự chủ nhằm xây dựng được hệ thống các trường đại học phát triển bền vững. Từ đó, đóng góp vào công cuộc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển đội ngũ tri thức trong giai đoạn mới. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phạm Cường