Chú trọng phổ biến, quán triệt các quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 7/12, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Hà Giang.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành nhiều Kế hoạch, Chương trình công tác trọng tâm, Chương trình kiểm tra, giám sát về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành Chỉ thị chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên... Chú trọng phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm tại địa phương.

Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hà Giang đã tổ chức 8 Phiên họp, Cuộc họp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực hoặc có nhiều dư luận, đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm hoặc có liên quan đến các vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thùy Linh -

Đức Minh