Chú trọng tính thực chất, bền vững trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 1/8, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội đã làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG). Qua giám sát cho thấy, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách sự nghiệp của tỉnh hiện còn thấp.

Đoàn giám sát đánh giá Nghệ An triển khai tốt CTMTQG xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, tỉnh cần tập trung vào mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tỷ lệ giảm nghèo giảm nhưng tỷ lệ cận nghèo tăng. Do đó, Đoàn giám sát đề nghị tỉnh rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo chính xác, không chạy theo thành tích, đánh giá thực chất công tác giảm nghèo, đặc biệt là tỷ lệ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đến hết 20/7 tỉnh đã phân bổ 100% vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách trung ương năm 2023 của 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đã giải ngân được hơn 280 tỷ đồng, đạt 23,75% kế hoạch.

Đánh giá cao việc thực hiện các CTMTQG, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị tỉnh chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân nguồn vốn của các Chương trình. Đồng thời, tập trung đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, giao thông, chú trọng đến nâng cao thu nhập cho người dân, cải thiện sinh kế, tạo việc làm bền vững.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Hải -

Khắc Phục -

Sỹ Cường