Chưa có chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế các tổ dân phố, các xã, phường

Sáng 29/5, Quốc hội thảo luận về huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng chống Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh - Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sau khi nghiên cứu, đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung của Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, cũng như Nghị quyết của Quốc hội.

Tuy nhiên, liên quan đến chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế tổ dân phố, đại biểu cho biết quy định hiện tại còn có nhiều hạn chế…

Đại biểu cho biết, quy định này chưa phù hợp với thực tiễn. Quyết định hiện tại mới chỉ quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản và không áp dụng đối với nhân viên y tế các tổ dân phố, các xã, phường, thị trấn. Trong khi hai lực lượng này có chức năng thực hiện nhiệm vụ như nhau, đặc biệt trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì lực lượng y tế tổ dân phố đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh và họ cũng thực hiện đầy đủ các chức năng theo quy định tại Thông tư của Bộ Y tế, giống như nhân viên y tế thôn, bản nhưng lại không có phụ cấp.

Hiện nay, đại biểu cho biết, nhiều tỉnh đã triển khai xây dựng, ban hành nghị quyết đặc thù về quy định phụ cấp cho nhân viên y tế dân phố, tuy nhiên còn chưa có đầy đủ căn cứ pháp lý. Vì vậy, đề nghị với Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế cần ban hành quy định về phụ cấp đối với nhân viên y tế tổ dân phố để cho các tỉnh có căn cứ để ban hành nghị quyết của tỉnh mình thống nhất trong cả nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!