Chưa có cơ sở chuyển giao vai trò chủ trì của Bộ Ngoại giao sang Bộ Công an trong tiếp nhận công dân VN từ nước ngoài

Chiều 02/6, tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Đại biểu Lê Hoàng Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo Luật sửa đổi Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Đại biểu chỉ có một góp ý nhỏ trong khoản 12, điều 1 của dự thảo luật liên quan tới chuyển giao vai trò chủ trì từ Bộ Ngoại giao sang Bộ Công an trong việc đề xuất đàm phán, ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan tới tiếp nhận công dân Việt Nam không được phía nước ngoài cho cư trú. Theo đại biểu, chưa có cơ sở để chuyển giao việc này.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!