Chưa có kết quả cụ thể trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững

Sáng 20/7, Ủy ban Xã hội có buổi làm việc với các Bộ ngành, nghe báo cáo sơ bộ tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Để chuẩn bị cho việc tổ chức các hoạt động thẩm tra Báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội và hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023 về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia.  

Các báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, hệ thống cơ chế, chính sách giảm nghèo đã tạo điều kiện cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giảm nghèo bền vững, hạn chế tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Năm 2021 việc tiếp tục áp dụng chuẩn nghèo  đa chiều đã cho kết quả: Tỷ lệ hộ nghèo là 2,23%; giảm 0,52% so với năm 2020. Tỷ lệ hộ cận nghèo là 3,11%; giảm 0,6% so với năm 2020. Tuy nhiên, do nguồn vốn sự nghiệp trung ương chưa được xác định theo kế hoạch trung hạn hoặc xác định mức trần hằng năm nên các bộ, ngành, địa phương gặp khó khăn, lúng túng khi xây dựng kế hoạch và đề xuất kinh phí thực hiện. Nguồn vốn sự nghiệp được bố trí thực hiện Chương trình năm 2022 thấp. Đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, xu thế đô thị hoá, già hóa dân số, chênh lệch về thu nhập và mức sống, tình trạng di cư lao động đặt ra những thách thức rất lớn đối với người nghèo và công tác giảm nghèo.

Trao đổi tại buổi làm việc, các đại biểu cũng chỉ rõ: Việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tính đến thời điểm này chưa có kết quả cụ thể, số liệu cập nhật cũng chưa được thống nhất. Hiện các địa phương đang rất trông chờ văn bản hướng dẫn từ Trung ương. Do đó, các đại biểu đề nghị các Bộ ngành cần phối hợp làm rõ, tránh tình trạng số liệu vênh nhau giữa các cơ quan, đơn vị; đồng thời xác định rõ các tiêu chí để tiến hành lồng ghép Chương trình; Đặc biệt Bộ Tài chính cần sớm có giải pháp khắc phục, đảm bảo phân bổ sớm nguồn vốn thực hiện.

Thực hiện : Như Thảo Nhật Huy