Chưa lường hết được sự phát triển của điện gió, điện mặt trời

Ngày 02/03, Đoàn giám sát của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành" đã có buổi làm việc với Bộ Công thương. Một số ý kiến thành viên Đoàn giám sát đề nghị Bộ làm rõ việc phát triển nóng, ồ ạt điện gió, điện mặt trời.

Cục Điện lực và năng lượng tái tạo Bộ Công thương cho biết, ở giai đoạn xây dựng Quy hoạch điện 7 điều chỉnh, những năm 2014, 2015 thì điện gió điện mặt trời lúc đó còn hết sức mới mẻ với cả thế giới và Việt Nam, do vậy cơ cấu nguồn điện năng lượng tái tạo ở thời điểm đó đưa ra còn thấp. Tuy nhiên lãnh đạo cục thừa nhận không lường trước được những tiến bộ khoa học cũng như giá của điện mặt trời. 

Bên cạnh đó, do sự đòi hỏi của bổ sung các nguồn điện để thay thế cho các nguồn điện chậm tiến độ cho nên các nguồn điện mặt trời, điện gió đưa vào nhiều hơn so với tỷ lệ đã được xác định trong Quy hoạch điện 7 điều chỉnh. 

Cục trưởng Cục điện lực và năng lượng tái taọ Bộ Công thương Hoàng Tiến Dũng cho biết toàn bộ nguồn điện gió, điện mặt trời này sẽ được xem xét, kế thừa để đưa vào Quy hoạch điện 8, cũng như tính toán để có tỷ trọng hợp lý đảm bảo vận hành an toàn, cũng như tính kinh tế của hệ thống điện.

Thực hiện : Hải Yến Thùy Linh Tùng Dương