Chưa quy định giải pháp xử lý trong tình huống bên bảo đảm chống đối không bàn giao tài sản

Tham gia đóng góp ý kiến tại phiên thảo luận nhằm hoàn thiện dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) chiều 10/6, đại biểu Trần Nhật Minh – Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An góp ý về xử lý nợ xấu tài khoản bảo đảm của các khoản nợ xấu. Đại biểu bày tỏ đồng tình cao với ý kiến thẩm tra cùa Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trong Báo cáo thẩm tra đầy đủ.

Nghị quyết số 42 là nghị quyết thí điểm được ban hành trong bối cảnh nợ xấu của các tổ chức tín dụng cao, phức tạp và tập trung trong một thời gian nhất định.

Đại biểu Trần Nhật Minh cho rằng, việc luật hóa các quy định của Nghị quyết 42 cần được đánh giá kỹ lưỡng, thận trọng, đặt trong bối cảnh các quy định pháp luật hiện nay được thực hiện rõ ràng, đầy đủ hơn. Đồng thời cần đánh giá tổng thể, khách quan trong bối cảnh hiện nay yêu cầu đặt ra với công tác xử lý nợ xấu. 

Từ đó hoàn thiện các quy định bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, tránh hành chính hóa quan hệ dân sự, kinh tế, bảo đảm hài hòa, công bằng với các chủ thể tham gia quan hệ dân sự, kinh tế trên nguyên tắc chỉ luật hóa những nội dung phù hợp trong điều kiện bình thường.

Về những nội dung được luật hóa trong dự thảo, đại biểu Trần Nhật Minh cho rằng, một số quy định chưa giải quyết được căn cơ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết 42 của Quốc hội.

Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu quy định trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng và thi hành án dân sự trong việc hỗ trợ các Tổ chức tín dụng khi có yêu cầu xác định tình trạng tài sản bảo đảm để thu giữ tài sản bảo đảm.

Về giải pháp xử lý trường hợp bên bảo đảm không hợp tác hoặc không có mặt theo thông báo với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được quy định tại khoản 5 Điều 184, đại biểu Trần Nhật Minh nhận thấy, dự thảo luật mới quy định được hành vi pháp lý nhưng chưa quy định được quyền pháp lý của bên tiến hành thu giữ tài sản.

Đại biểu đề nghị Cơ quan soạn thảo nghiên cứu cân nhắc việc quy định xác định quyền thu giữ, thủ tục thu giữ tài sản cho phù hợp với các quy định của pháp luật, trái xung đột pháp luật dẫn đến không khả thi, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!