Chuẩn bị sẵn sàng cho Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam 2023

Chiều nay 15/9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp về công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 – VSEF 2023. Đây là hoạt động thường niên của Quốc hội do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đồng chủ trì tổ chức.

Các đại biểu cho rằng với chủ đề: “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững”.các nội dung trình bày, trao đổi, thảo luận tại Diễn đàn cần hướng đến trọng tâm, trọng điểm và có sự tương tác giữa các điểm cầu. Đồng thời, phải có giải pháp đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tạo sự lan tỏa về các hoạt động trong khuôn khổ của Diễn đàn.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của sự kiện, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lưu ý cần bảo đảm yêu cầu cao về tính chuyên nghiệp, chất lượng. Các nội dung bàn thảo phải có trọng tâm, trọng điểm, có thông điệp rõ ràng; công tác tổ chức khoa học, tiết kiệm, thể hiện tinh thần trọng thị, chu đáo, truyền thông toàn diện và có sức lan tỏa. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục chủ động, phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao. Dự kiến, Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 sẽ diên ra vào 19/9 tới đây tại Trung tâm hội nghị Quốc gia.

Thanh Nga -

Lê Hương -

Minh Công