Chùm ý kiến cử tri chiều 22/10 về Dự thảo Luật Hợp tác xã sửa đổi và Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Luật HTX (sửa đổi) và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở không chỉ nhận được sự quan tâm của các đại biểu QH trong kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá XV mà còn nhận được sự theo dõi, đóng góp ý kiến của nhiều cử tri ở các địa phương.

Bởi việc sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật HTX hiện hành sẽ tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho sự phát triển của các tổ chức kinh tế hợp tác trong tình hình phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế..

Việc ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở sẽ là một bước tiến lớn quan trọng thể chế hoá chủ trương của Đảng về đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã ghi nhận được một số ý kiến của cử tri về những vấn đề Quốc hộị bàn tới trong phiên họp chiều 22/10. 

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!