Chùm ý kiến cử tri về Dự thảo Luật Khám, chữa bệnh sửa đổi

Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã ghi nhận ý kiến của cử tri liên quan đến dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), tập trung vào một số vấn đề như là nguồn lực để bảo đảm chất lượng khám chữa bệnh, hỗ trợ cho nhân viên y tế; về sự phối hợp của bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.

Các ý kiến của cử tri về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và kỳ vọng của cử tri ra sao?

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Nhóm Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam