Chương trình 60+: Cải cách tiền lương – Hài hòa các mục tiêu điều hành kinh tế xã hội

Lương cơ sở là mức lương dùng làm căn cứ tính lương của cán bộ, công chức, viên chức… trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác của Nhà nước. Trước đây, việc điều chỉnh tăng lương được thực hiện hàng năm, nhưng 3 năm qua không thể thực hiện do ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19. Lần điều chỉnh tăng lương cơ sở áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức gần nhất là từ 1/7/2019.

Tại kỳ họp Quốc hội lần này Chính phủ đang trình Quốc hội tăng lương cơ sở từ 1,49 lên 1,8 triệu đồng. Nếu được thông qua, mức lương cơ sở trong khu vực nhà nước sẽ tăng thêm 20,8%. Đây là thông tin được nhiều cử tri mong đợi. Trong chương trình 60+ hôm nay chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để đề cập về chủ đề này.

Sau đây mời quý vị cùng theo dõi!

Thực hiện : Hải Điệp