• 1672 lượt xem
  • 02:44 22/09/2022
  • Xã hội

Chương trình 60+: Cần sớm thống nhất mô hình hội người cao tuổi

Hưởng ứng tháng 10 hàng năm - tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam, vào thời điểm này các cấp Hội người cao tuổi từ Trung ương đến địa phương đã, đang và sẽ có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Đây chính là thời điểm để mỗi gia đình, cộng đồng và toàn xã hội tiếp tục làm tốt hơn công tác chăm sóc, nâng cao chất lượng cuộc sống của Người cao tuổi cả về sức khỏe, vật chất, tinh thần.

Hướng về tháng 10 với sự kiện Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 và Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2022, chương trình 60+ hôm nay sẽ dành thời lượng để làm nổi bật những kết quả hoạt động Hội, vai trò của người cao tuổi trong đời sống xã hội cũng như thấy được tinh thần, không khí và các hoạt động ý nghĩa của người cao tuổi hưởng ứng sự kiện quan trọng này.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Lê Phương