Chương trình 60+: Đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của người cao tuổi trong giai đoạn mới

Cùng với những bước tiến mới trong đời sống xã hội, chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Điều đó đồng nghĩa với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho người cao tuổi cũng được nâng lên. Thời gian qua Hội NCT các cấp từ đã tạo nhiều sân chơi cũng như các hoạt động để các hội viên NCT được giải trí, thử sức và giao lưu, giúp những năm tháng tuổi già thêm phần ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tuổi thọ trung bình của người Việt.

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần của người cao tuổi trong giai đoạn mới vẫn còn rất nhiều vấn đề cần quan tâm. Và đây cũng là nội dung chính của chương trình 60+ hôm nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Như Thảo