Chương trình 60+: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã phát huy nguồn lực, khắc phục những tồn tại, hạn chế

Để tiếp tục khẳng định sự cần thiết của việc sửa đổi Luật Đất đai trong bối cảnh hiện nay, cũng như thấy được sự quan tâm rất lớn của mọi tầng lớp nhân dân đối với dự án luật quan trọng này, chương trình 60+ hôm nay 7/9 sẽ tiếp tục bàn luận về nội dung này với chủ đề: DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) ĐÃ PHÁT HUY NGUỒN LỰC, KHẮC PHỤC NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ.

Nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương ban hành năm 2012 định hướng rõ mục tiêu, phương hướng quy hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, trên thực tế, Luật Đất đai 2013 và các luật chuyên ngành chưa thực sự đảm bảo tính liên kết, đồng bộ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch ngành quốc gia có sử dụng đất. Bởi vậy nhiều cử tri mong chờ Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ tháo gỡ được những vướng mắc thực tiễn trong quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

Với 16 chương, 237 điều, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được Bộ Tài Nguyên và Môi trường lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Quốc hội vào tháng 10/2022 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Một trong những điểm mới, nổi bật được cử tri, nhân dân và các chuyên gia đánh giá cao khi luật hóa theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng là bỏ quy định khung giá đất. Điểm mới này được đánh giá là đột phá lớn trong lĩnh vực đất đai, đồng thời kỳ vọng sẽ giải quyết được những tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và vi phạm pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, vấn đề làm thế nào để xác định được giá sát với giá thị trường thực đang là bài toán cần phải giải sao cho thấu đáo.

Một trong những mục đích, quan điểm xây dựng dự thảo, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) lần này là giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai. Trong đó, Luật Đất đai (sửa đổi) thống nhất điều chỉnh mọi quan hệ quản lý, sử dụng đất đai, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất; hoàn thiện các chế định để quản lý đất đai theo chức năng là tài nguyên, tài sản, nguồn lực; cả về diện tích, chất lượng, không gian sử dụng.

Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những quy định cụ thể trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Thực hiện : Như Thảo Lê Phương