Chương trình 60+: Hưởng ứng kỷ niệm 82 năm Ngày Truyền thống người cao tuổi Việt Nam

Ngày 6/6 hàng năm là Ngày Truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Đây là dịp để lớp người cao tuổi ôn lại và khắc sâu niềm tự hào về những đóng góp của mình đối với đất nước, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, từ đó phát huy vai trò của người cao tuổi trong giai đoạn mới của đất nước.

Hưởng ứng kỷ niệm 82 năm Ngày Truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Chương trình 60+ hôm nay sẽ gửi đến quý vị câu chuyện về những cá nhân, tập thể người cao tuổi trên các vùng miền của cả nước đang phát huy vai trò nêu gương sáng, đóng góp ở rất nhiều lĩnh vực của đời sống.

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao, gương sáng” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, những năm qua, các cấp Hội Người cao tuổi trên toàn quốc đã vận động hội viên tích cực góp công, góp sức, ủng hộ tiền; tích cực tham gia xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn vệ sinh môi trường; tích cực phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội, thực sự là những tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Và những việc làm ấy đã tạo được hiệu quả, có sức lan toả trong cộng đồng.

Mời quý vị theo dõi nội dung chương trình!

Công Tràng