• 3850 lượt xem
  • 10:54 18/05/2023
  • Xã hội

Chương trình 60+: Người cao tuổi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao, khẳng định vị trí, vai trò của người cao tuổi đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thấm nhuần lời dạy của Bác - Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến người cao tuổi. Bên cạnh Luật Người cao tuổi, các chế độ ưu tiên dành cho đối tượng đặc biệt này ngày càng được xây dựng và chú ý thực hiện trong thực tế.

Nhờ đó, người cao tuổi đã có nhiều cơ hội hoạt động tích cực, xung kích đi đầu, nêu gương để tạo sức lôi cuốn cho các tầng lớp khác trong xã hội và có sức ảnh hưởng lớn đến thế hệ trẻ. Họ chính là lá cờ đầu dẫn dắt các thế hệ đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước, thực hiện theo đúng mong mỏi lúc sinh thời của Bác. Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình 60+ sẽ dành thời lượng chính để đề cập chủ đề NCT học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Như Thảo