Chương trình 60+: Những vấn đề ngành giáo dục cần quan tâm dưới góc nhìn người cao tuổi

Trong suốt những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” và đã dành nhiều nguồn lực ưu tiên đầu tư cho phát triển sự nghiệp giáo dục. Các chính sách tập trung đổi mới toàn diện giáo dục, trong đó chú trọng quan tâm chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo. Mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, ngành giáo dục và đào tạo đã đóng góp to lớn trong việc bồi dưỡng nhân cách đạo đức cho thế hệ trẻ, giúp phát triển con người, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, đóng góp chung vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu đổi mới giáo dục, nghề giáo viên nói riêng và ngành giáo dục nói chung vẫn đang đối mặt với những thách thức mới và cả nhiều khó khăn chưa được giải quyết. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, chương trình 60+ hôm nay sẽ gửi đến quý vị một số vấn đề nóng đang trở thành nỗi tâm tư, trăn trở, quan tâm của mỗi thầy cô, của ngành giáo dục và toàn xã hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Như Thảo