• 1753 lượt xem
  • 21:07 15/12/2022
  • Xã hội

Chương trình 60+: Phát huy vai trò người cao tuổi tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Việt Nam là một đất nước hoà bình, ổn định và thân thiện. Sự bình yên trong mỗi nếp nhà, từng ngõ xóm luôn là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Để có được điều này, không thể phủ nhận công sức của hội người cao tuổi các cấp. Nhiều năm qua, lực lượng công an và hội người cao tuổi ở các địa phương thường xuyên phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thông qua các việc làm cụ thể người cao tuổi đã phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, trở thành những tấm gương tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Để tìm hiểu rõ hơn nội dung này, xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình 60+ ngày hôm nay với chủ đề: Phát huy vai trò Người cao tuổi tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

 

Hải Điệp – Thảo Nguyên – Trang Linh