Chương trình 60+: Tăng quy mô dân số và vấn đề đặt ra để thích ứng già hóa dân số

Dân số Việt Nam đã đạt mốc 100 triệu dân. Đây được xem là cột mốc quan trọng, đưa Việt Nam trở thành nước đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ 8 Châu Á, thứ 3 khu vực Đông Nam Á. Việc trở thành cường quốc về dân số mang đến nhiều lợi thế nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về an sinh xã hội, việc làm, giáo dục và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Với quy mô dân số lớn này, mục tiêu xuyên suốt của chính sách dân số trong bối cảnh hiện nay là cần phát huy “dân số vàng” - thời kỳ có đông lực lượng lao động, nguồn nhân lực, yếu tố quyết định để phát triển kinh tế - xã hội bền vững đất nước; cũng như chủ động tích lũy các nguồn lực thích ứng khi bước vào thời kỳ già hóa dân số. Đâu là thách thức và cơ hội trong bối cảnh này - đây sẽ là nội dung chính mà 60+ hôm nay muốn đề cập.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!