Chương trình 60+: Thay đổi cách tính lương hưu phù hợp tốc độ già hóa dân số

Lương hưu là câu chuyện không bao giờ cũ và ngày càng được bàn luận sâu, nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, đặc biệt là vào thời điểm này - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang xây dựng Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) dự kiến sẽ trình Quốc hội năm 2023.

Trước khi lắng nghe quan điểm của người cao tuổi về tầm quan trọng của lương hưu, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nhìn nhận lại một thực trạng đáng báo động thời gian qua, đó là việc rút bảo hiểm xã hội một lần của những người đang trong độ tuổi lao động. 

Cùng với đó chúng tôi cũng sẽ giúp quý vị cập nhật những thông tin mới nhất về những chính sách dự kiến sẽ làm thay đổi cách tính lương hưu đang được đề xuất trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Việc tham gia bảo hiểm xã hội chính là lựa chọn tối ưu nhất để có lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế làm chỗ dựa vững chắc nhất cho người lao động khi về già. Các nước phát triển có thể thấy họ luôn duy trì bảo hiểm xã hội như một kênh an sinh xã hội tốt nhất cho mọi người và tuổi hưu cũng được tính tăng lên phù hợp với tuổi thọ. 

Việt Nam cũng đang tiệm cận với các tiêu chuẩn về an sinh xã hội trong các công ước quốc tế và khuyến nghị của Tổ chức Lao động quốc tế ILO. Điều đó được thể hiện rõ nhất qua việc tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động tại Bộ luật Lao động năm 2019 và tại Nghị quyết số 28 của Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Những nội dung tiến bộ này sẽ được cụ thể hóa như thế nào trong việc sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội là vấn đề đang rất được quan tâm hiện nay. 

Để người dân hiểu rõ hơn về việc chuẩn bị tuổi già từ khi còn trẻ và việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho người cao tuổi ở nước ta quan trọng ra sao, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình! 

Như Thảo