Chương trình 60+: Vai trò của phụ nữ cao tuổi trong đời sống xã hội

Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chương trình 60+ sẽ dành thời lượng chính để lan tỏa ý nghĩa của những mô hình thiết thực, với sự tham gia đóng góp của những phụ nữ tuổi cao gương sáng.

 

Với chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ Việt Nam, trong đó có phụ nữ cao tuổi, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với một số tổ chức khác trong đó có Hội Người cao tuổi Việt Nam … tổ chức nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ cao tuổi. Trong đó, CLB Đồng Cảm Người cao tuổi và CLB Liên thế hệ tự giúp nhau là hai mô hình nổi bật. Cả hai mô hình đều có phương pháp tiếp cận liên thế hệ với nhiều hoạt động quan tâm đến đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người cao tuổi, vừa chăm sóc vừa phát huy vai trò đóng góp của họ cho gia đình và cộng đồng. Đây chỉ là hai trong số những mô hình đã được xây dựng thực hiện nhằm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, đặc biệt phụ nữ cao tuổi. 

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Nhóm thực hiện Chương trình 60+