Chương trình 60+: Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Với bước phát triển lớn về quy mô, chất lượng, đội ngũ trí thức có mặt ở tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế-xã hội. Những đóng góp của đội ngũ trí thức được thể hiện rõ nét thông qua các thành quả tích cực trong phát triển của các ngành và lĩnh vực, góp phần to lớn vào sự phát triển chung của đất nước.

Cụ thể như: Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân giai đoạn 2016-2020 của nước ta là 5,8%, cao hơn mức 4,3%/năm của giai đoạn 2011-2015. Sự phát triển của đội ngũ trí thức cũng đã góp phần đưa Việt Nam từ một nước có nền kinh tế nông nghiệp, lạc hậu, quy mô nhỏ, đến năm 2022, GDP bình quân đầu người ước đạt 95,6 triệu đồng/người, Năng suất lao động của toàn nền kinh tế năm 2022 ước tính đạt 188,1 triệu đồng/lao động. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng từ 19% năm 2010 lên khoảng 50% năm 2020.

Cùng với đó, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam trong những năm gần đây liên tục tăng vượt bậc. Năm 2020 Việt Nam xếp thứ 42/131 quốc gia, dẫn đầu nhóm quốc gia có cùng mức thu nhập và đứng thứ 3 trong ASEAN, sau Singapore và Malaysia. Năm 2022, Việt Nam đứng thứ 48/132 nền kinh tế, đứng thứ 10 trong số 17 nền kinh tế ở Đông Nam Á và châu Đại Dương. Hiện Việt Nam trở thành quốc gia năng động thứ 3 ở khu vực ASEAN về khởi nghiệp sáng tạo. Từ những chuyển biến tích cực đó Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về kết quả tăng trưởng kinh tế cũng như chất lượng cuộc sống của người dân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!