Chương trình làm việc ngày 21/5 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Ngày mai, thứ ba, ngày 21/5, buổi sáng, sau khi nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ. Chiều mai 21/5, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản và Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này.

Các phiên thảo luận sẽ được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam, buổi sáng bắt đầu từ 8h00, buổi chiều từ 14h00.

Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam